Reflection of artist Astrid Engels on The Sourcerer’s Code

Diep in ons bedolven
onder negen lagen
ligt het diepste patroon geweven
de oude stad bewaard
gezonken goed
verklonken lied archeologen graven
op maanlichte nachten
onder karrenvrachten
puin, kostbaarheden uit.
Wie zal de tekens duiden
van sinds lang door niemand
meer gesproken taal
geen ouden die de spreuken
nog spreken bij het vuur
geen priester die de runen raadt
geen satelliet geeft taal nog teken
geen psychiater die ze duidt
de geigerteller slaat niet uit
Zoek met kleur en een penseel
en vind de godin Maat
Ze is de Bron en het Legaat

Astrid Engels

maat-winged-goddess-1

English translation of Dutch text:

Deep down burried in us
below nine layers lies
the deepest pattern woven
the old city preserved
sunk property
died away song archaeologists
on moonlit nights
under cartloads of
ruins, excavating valuables.
Who will interpret the signs
from a language spoken by
nobody since long ago
no elders who speak
the spells by the fire
no priest advising the runes
no satellite showing a sign
no psychiatrist interpreting
the Geiger counter does not spread
Search with colour and a paintbrush
and find the goddess Maat
She is the Source and the Legacy.

Astrid Engels